Μιναρές ( 2 )

Published in Α' Παγκόσμιος Πόλεμος

s l1600 Αντίγραφο

 Οπως αναφέρει και η λεζάντα δίπλα της φωτογραφίας :  3 Fevrier 1918-Grece-Macedoine-Bohemica-Soldat or minaret (3 Φεβρουαρίου 1918 Ελλάδα -Μακεδονία-Αξιούπολη στρατιώτης στον μιναρέ).Σε δευτερο πλάνο η οικία Λυμπέρη (κτίσμα με παράθυρο που εχρησιμοποιείτο για  τζαμί  των  μουσουλμάνων κατοίκων της Μποέμιτσας 

(Αρχείο Κ.Μανασή)