Αγροτικός διανομέας (21)

Published in Επαγγέλματα

Untitled 17

 

Ο ταχυδρόμος "Αγροτικός διανομέας" Κωστάκης Κλωναρίδης,με το θρυλικό μηχανάκι του ,το " Ζundapp " κατεβαίνοντας την κατηφόρα του Δρεβένου, μετά την διανομή της αλληλογραφίας στην Πηγή.