Ο 'ελαιοχρωματιστής (α.α 24)

Published in Επαγγέλματα

2001 

Ο μικρός ελαιοχρωματιστής Σάκης Λιακόπουλος  ....."   επί τω έργω"