Ο κουρέας (25)

Published in Επαγγέλματα

Ηλιας Τζακοσ19

Ο  κουρέας  Ηλίας  Παυλίδης  " ο  Καβαλιώτης" στο  κλασικό   ξύρισμα  του  γαμπρού  πρίν  τη  στέψη,Γαμπρός  ο Χρήστος  Τζάκος παρέα με τον κουμπάρο  και φίλο Στέργιο Τόδα  στην  αυλή  του  σπιτιού  του.Το  έθιμο του  "ξυρίσματος" παρακολουθούν οι γυμνασιόπαιδες Τάκης Παναγιωτίδης και Βασίλης Στεφανίδης,μαζί με τον Γρηγόρη Στεφανίδη το 1958  στην Αξιούπολη   

(Αρχείου  Ουρ.Τζάκου )