Ο μωσαϊκτσής ( 29)

Published in Επαγγέλματα

07 FYTANIDID

Την  δεκαετία του ΄50 και του ΄60 η " μόδα" στην οικοδομή ηταν  τα  πατώματα να γίνονται απο μωσαϊκό,(μιγμα απο τσιμέντο ,νερό,χαλίκι- ψηφίδες,και μαυρόσκονη ).Η τυχαία  αυτή   μίξη  εδινε και την  μορφή και εικόνα του "μωσαϊκού" που  στην συνέχεια τριβότανε και γιαλιζότανε επο ειδικευμένους τεχνίτες.Ενας  τέτοιος τεχνίτης και ο Θοδωρος ο Φυντανίδης εν ωρα εργασίας  με την απαραίτητημηχανή του ,σε  ενα μπαλκόνι της Αξιούπολης το 1960