Γυμνασιακό παράρτημα Αξιούπολης 1958

Published in Ο τύπος .....έγραψε

APOLIONTAI APO gYMNASIO 0000157

Απολύονται οι κάτωθι   :...........