Στο ταγμα Σιδηροδρομικών (240)

Published in Παλιές φωτογραφίες

Ενθύμιον θερμαστών κλάσης 1930

Ενθύμιο θερμαστών κλάσης 1930 Δευτερος απο αριστερά ο Αλέκος Τάτσιος