Ο Βασιλιάς Παύλος στην Αξιούπολη (242)

Published in Παλιές φωτογραφίες

af7 001

  Απο την επίσκεψη του Βασιλιά Παυλου το 1951 στην Αξιούπολη.Δίπλα του ο νεοεκλεγείς τότε με δημο

κρατικές διαδικασίες (εκλογές) Δήμαρχος Σπανούδης Αλέξανδρος