Κυριακάτικη βόλτα (243)

Published in Παλιές φωτογραφίες

75737

Κυριακάτικη βόλτα  στην Αξιούπολη του  '50.Κοπέλες -οδηγοί του ΣΕΟ στον κεντρικό δρόμο