Το πηγάδι (246)

Published in Παλιές φωτογραφίες

559595

Καθισμένη η Καλιόπη μπροστά στο πηγάδι κεντάει τα  όνειρα της  .....και  την  προίκα  της.Στην Αξιούπολη του΄50