Ντοκουμέντα ( 4 )

Published in Ντοκουμέντα

9881

Οπισθόφυλο απο φωτογραφία της εποχής.Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη του κειμένου.
" Εν Βοϋμήτσα τη 1-Ιανουαρίου - ετος 1923.
αγαπητε μου αδελφαι σου εγραψα και προηγουμένος οτι ειχα ολίγα λεπτά και αγόρασα σπήτι δια τα πεδιά μας και τωρα δεν ηλπηζα διοτη θα πεση τοσο ακριβια και να μήνο χορίς λεπτά διοτη και δανιστηκα και 1000 δρ απο τον Ηλία και πούλισα το καπνο και του τα πλήροσα και σαι παρακαλο πολη να μου στήλης περησότερα λεπτά διοτη οπως ξευρεις 8 δρ αλευρη σου χερετο εκ καρδιας.....