Ντοκουμέντα ( 8 )

Published in Ντοκουμέντα

9886

Αναστολή μηνιαίας κατατάξεως στον στρατό του Κωνσταντίνου Λαζ.Γκελεμπέση το 1940

(Αρχείο .Γρηγ.Γκελεμπέση)