Ντοκουμέντα

Ντοκουμέντα ( 4 )

9881

Οπισθόφυλο απο φωτογραφία της εποχής.Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη του κειμένου.
" Εν Βοϋμήτσα τη 1-Ιανουαρίου - ετος 1923.
αγαπητε μου αδελφαι σου εγραψα και προηγουμένος οτι ειχα ολίγα λεπτά και αγόρασα σπήτι δια τα πεδιά μας και τωρα δεν ηλπηζα διοτη θα πεση τοσο ακριβια και να μήνο χορίς λεπτά διοτη και δανιστηκα και 1000 δρ απο τον Ηλία και πούλισα το καπνο και του τα πλήροσα και σαι παρακαλο πολη να μου στήλης περησότερα λεπτά διοτη οπως ξευρεις 8 δρ αλευρη σου χερετο εκ καρδιας..... 

Add a comment

Ντοκουμέντα ( 1 )

65652365

Πιστοποιητικό της κοινότητας Μποέμιτσας τον Σεπτέμβρη του 1919.Υπογράφει ο πρόεδρος της κοινότητας Ευάγγελος Ρήτζος,και ο ιερέας πατήρ Καργιεζίδης

( Απο το οικογενειακό αρχείο του Γρηγ.Γκελεμπέση )

Add a comment